Site Search
This website uses cookies to provide you a more personalized and responsive service.
By using this website you agree to our use of cookies. If you require more information or prefer not to accept cookies please visit our
Privacy Policy >

ซื้อเมนบอร์ดใน ซีรีส์ AORUS สามารถแลกรับคียบอร์ด mechanical K83

 


ซื้อเมนบอร์ด Z370 ในซีรีส์ AORUS สามารถแลกรับ Mechanical Keyboard รุ่น K83 จาก AORUS ไปได้เลย

ระยะเวลาของกิจกรรม: 1 พฤษภาคม 2018 30 มิถุนายน  2018

(เพจแลกของรางวัลจะปิดในเวลา 23:59 5 กรกฎาคม, 2018 )

 

 


เมื่อซื้อเมนบอร์ด Z370 ในซีรีส์ AORUS ในระยะเวลาของกิจกรรม ท่านสามารถแลกรับ Mechanical Keyboard รุ่น K83 โดยการลงทะเบียนแล้วแนบใบเสร็จที่ท่านซื้อสินค้า

1ใบเสร็จต่อการแลกของรางวัล 1 ชิ้นเท่านั้น!!
สินค้ามีจำนวนจำกัด, มาก่อนได้ก่อน!!

 


รุ่นที่ร่วมรายการ:
Z370 AORUS GAMING 7
Z370 AORUS GAMING 5
Z370 AORUS GAMING 3
Z370 AORUS GAMING K3
Z370 AORUS ULTRA GAMING
Z370 AORUS ULTRA GAMING 2.0 OP

หมายเหตุ: ต้องอัปโหลดใบเสร็จรับเงินซื้อของคุณเพื่อให้ผ่านขั้นตอนนี้

 

อื่นๆ

Top